Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (24320)
τηλ. 61090