Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 25


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (24950)
τηλ. 71150