Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (27320)
τηλ. 82107