Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 17


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (27330)
τηλ. 52600