Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 49


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (26250)
τηλ. 32131