Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 24


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22750)
τηλ. 51250