Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 230


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22240)
τηλ. 31414