Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 42


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91983