Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 25


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91311