Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 41


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (210)
τηλ. 4520330