Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 99


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 75194