Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 33


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (28230)
τηλ. 51174