Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22870)
τηλ. 41492