Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22730)
τηλ. 61680