Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 26


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 22242