Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 24


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22370)
τηλ. 92228