Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 118


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (26430)
τηλ. 41330