Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (26430)
τηλ. 41111