Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 19


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (24320)
τηλ. 77914