Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 21






Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (24260)
τηλ. 49049