Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 35


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 22128