Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 28064