Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 50


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22430)
τηλ. 61001