Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 13
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22650)
τηλ. 32347

επόμενη σελίδα