Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 70
Κωδικός τηλεφώνου (22650)
τηλ. 32555
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 36
Κωδικός τηλεφώνου (22650)
τηλ. 82750
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 46
Κωδικός τηλεφώνου (22650)
τηλ. 82209
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Κωδικός τηλεφώνου (22650)
τηλ. 82050

επόμενη σελίδα