Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22380)
τηλ. 61353

επόμενη σελίδα