Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Κωδικός τηλεφώνου (22340)
τηλ. 29040-1, fax 29042, κινητό 6983281283

επόμενη σελίδα