Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 90
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 41691
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 96
Κωδικός τηλεφώνου (22380)
τηλ. 23827
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 250
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 22053, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 97
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 31449, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 61
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 31131, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 33
Κωδικός τηλεφώνου (22380)
τηλ. 22221

επόμενη σελίδα