Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Κωδικός τηλεφώνου (27250)
τηλ. 31880
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 81
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 71262
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 75
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 71120
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 31255
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 98
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 23269, fax 28240, κινητό 6973380550
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 50
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 71200
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 102
Κωδικός τηλεφώνου (27210)
τηλ. 77319
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 86
Κωδικός τηλεφώνου (27250)
τηλ. 22119
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 108
Κωδικός τηλεφώνου (27610)
τηλ. 23491
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 59
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 71169
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 71
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 22761
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 70
Κωδικός τηλεφώνου (27230)
τηλ. 22973
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 117
Κωδικός τηλεφώνου (27210)
τηλ. 29525
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 68
Κωδικός τηλεφώνου (27220)
τηλ. 31154
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 59
Κωδικός τηλεφώνου (27630)
τηλ. 61211
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 72
Κωδικός τηλεφώνου (27210)
τηλ. 77318

επόμενη σελίδα