Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 9
Κωδικός τηλεφώνου (27320)
τηλ. 83500

επόμενη σελίδα