Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 17
Κωδικός τηλεφώνου (27330)
τηλ. 52600

επόμενη σελίδα