Είδος Μονάδας: Έπαυλη
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 27
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27330)
τηλ. 24497, fax 24498, κινητό 6944836770

επόμενη σελίδα