Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 102
Κωδικός τηλεφώνου (26250)
τηλ. 32954, 33803, fax 33800

επόμενη σελίδα