Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 46
Κωδικός τηλεφώνου (26250)
τηλ./fax 31206, τηλ. 32066, κινητό 6972175793

επόμενη σελίδα