Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 63
Κωδικός τηλεφώνου (26250)
τηλ. 61200
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 117
Κωδικός τηλεφώνου (26250)
τηλ. 61345

επόμενη σελίδα