Είδος Μονάδας: Επιπλ.Κατ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 10
Κωδικός τηλεφώνου (26260)
τηλ./fax Αθήνα 210-6431162, κινητό 6932928032, 6977299861

επόμενη σελίδα