Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 16
Κωδικός τηλεφώνου (26250)
τηλ. 33343, Αθήνα 210-6816258, κινητό 6977708585
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 13
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26210)
τηλ. 54545, κινητό 6971890558
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 52
Απόσταση από θάλασσα: 700 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26250)
τηλ./fax 61886, κινητό 6932319992, 6937638003

επόμενη σελίδα