Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 99
Απόσταση από θάλασσα: 350 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26910)
τηλ. 44000

επόμενη σελίδα