Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18
Κωδικός τηλεφώνου (27950)
τηλ. 31397

επόμενη σελίδα