Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 102
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 28981
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 90
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 28981

επόμενη σελίδα