Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 81400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 46
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 23982

επόμενη σελίδα