Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 98
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 23500

επόμενη σελίδα