Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 135
Απόσταση από θάλασσα: 105 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 29400

επόμενη σελίδα