Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 156
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 75241

επόμενη σελίδα