Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 7
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 41947

επόμενη σελίδα