Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 41922

επόμενη σελίδα