Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 87
Απόσταση από θάλασσα: 70 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 26620

επόμενη σελίδα