Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 125
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 24552

επόμενη σελίδα