Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 124
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 23424, 23982, 26054, fax 24414
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 56
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 23737

επόμενη σελίδα