Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 167
Απόσταση από θάλασσα: 3 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 27900
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 27370
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 132
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 20100
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 102
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 24094
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 159
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 24166
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 220
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 79500
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 226
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 25555
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 27
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 27900
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 25925
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 305
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 72000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 168
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 23220
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 307
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 28752

επόμενη σελίδα